Tillgänglighetsskyltar

Taktila skyltar har visuell text och piktogram som är upphöjda från ytan i så kallad relief. Text och piktogram kompletteras också vanligen med brailleskrift, det som i dagligt tal kallas blindskrift. Idag är taktila skyltar lika självklara som nödvändiga och med dess närvaro ökar tillgängligheten så att både seende och personer med synnedsättning lättare kan orientera sig i byggnader och lokaler. Med taktil skyltning erbjuder du en god service och stöd åt de som vistas i dina lokaler. I vårt standardsortiment finner du skyltar godkända av Byggvarubedömningen i storlek 150*150 mm och 180*180 mm som levereras med dubbelhäftande tejp på baksidan, färdiga att montera. Kan fås med hål om så önskas.

Skylten monteras på fria väggar 140-160 cm från marken för att vara läsbar såväl av rullstolsbundna som stående och monteras alltid bredvid dörren på samma sida som dörrhandtaget.

Korrekt skyltning och information är enkla åtgärder för att underlätta och tillgänglighetsanpassa lokaler. Enligt lagen om Enkelt Avhjälpta Hinder kap. 17 § 21 PBL “HIN 2” ska alla enkelt avhjälpta hinder avverkas, så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Lagen verkar retroaktivt och gäller alla publika platser dit allmänheten har tillträde.

Visar 1–9 av 52 resultat